SL

HIGH MADRASAH SCHOOL NAME

GP

1

MARUI BERIA AINUL ULUM SENIOR MADRASAH

BASULDANGA

2

SANGRAMPUR TABARAKIA H MADRASH

DEARAK

3

NETRA HIGH MADRASAH HS

NETRA

 

SL

MADRASAH SIKSHA KENDRA

GP

1

KULESWAR MSK

DEARAK

2

SAHORDAHA JAMIA KORANIA MADHYAMIK SHIKSHA KENDRA

NETRA