DIAMOND HARBOUR-I PANCHAYAT SAMITY MEMBERs

Sl. No.

Name of elected members

Male / Female

Contact Number

1

PAMPA CHOWDHURY

 SABHAPATI

8145029345

2

JALAL UDDIN SARDAR


SAHA-SABHAPATI

9732956552

3

GOUTAM ADHIKARI

Karmadakhya,
PURTA KARYA O PARIBAHAN STHAYEE SAMITI

9593000467

4

SANDIP SARKAR

Karmadakhya,
JANASASTHYA O PARIBESH STHAYEE SAMITI

9830647533

5

LAILI LASKAR

Karmadakhya,
MATSYA O PRANI SAMPAD BIKASH STHAYEE SAMITI

9647893564

6

MONMOHINI BISWAS

Karmadakhya, SHIKSA SANSKRITI TATHYA O KRIRA STHAYEE SAMITI

9593482177

7

SANDHYARANI NIYOGI

Karmadakhya,
SISHU O NARI UNNAYAN JANAKALYAN O TRAN STHAYEE SAMITI

9679198523

8

UTTAM KUMAR NASKAR

Karmadakhya,
BON O BHUMI SANSKAR STHAYEE SAMITI

8967244043

9

SUCHITRA PURKAIT

Karmadakhya,
KHUDRA SHILPA, BIDYUT O ACHIRACHARIT SHAKTI STHAYEE SAMATI

9836325555

10

BINAPANI HALDER

Karmadakhya,
KHADYA O SARBARAHA STHAYEE SAMITI

9932894031

11

SIKHA BHUINYA

Karmadakhya,
KRISHI SECH O SAMABAYA STHAYEE SAMITI

9804907847

12

SANJAY HALDAR

Panchayat Samity Member

9002374989

13

MEHEBOUR ROHAMAN MOLLA

Panchayat Samity Member

9609296516

14

SYED JAHIR HOSSAIN

Panchayat Samity Member

9733104655

15

TANUJA BIBI SEKH

Panchayat Samity Member

9800590854

16

YEASIN LASKAR

Panchayat Samity Member

6294576752

17

SHIMA DAS

Panchayat Samity Member

8768210126

18

ANITA MONDAL

Panchayat Samity Member

7602236002

19

KAJAL KUMAR SARDAR

Panchayat Samity Member

9732846723

20

MONDAL SAHANA BIBI

Panchayat Samity Member

9735412700

21

SAFIYA SEKH

Panchayat Samity Member

8145040828

22

SWAPNA RANI HALDER

Panchayat Samity Member

7797010011